Comunicate ale Biroului Electoral Central

Număr comunicatDescriere
Proces-verbal încheiat în data de 26.03.2016 cu ocazia constituirii Biroului Electoral Central
Proces-verbal încheiat în data de 09.04.2016 cu ocazia completării Biroului Electoral Central cu un reprezentant al Autorității Electorale Permanente
Lista partidelor politice, înregistrate în Registrul partidelor politice de la Tribunalul București
Lista alianțelor politice, înregistrate în Registrul partidelor politice de la Tribunalul București
Lista organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României, Camera Deputaților, precum și etniile reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale, asa cum a fost comunicat de Departamentul pentru Relații Interetnice
Circulara nr.259/C/12.04.2016privind componența și datele de contact ale biroului electoral județean, precum și ale birourilor electorale de circumscripție constituite la nivelul județului
ANEXA Format rtf
Circulara nr.260/C/12.04.2016privind Lista semnelor electorale, depuse și admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2016
Lista în format doc
Circulara nr.293/C/13.04.2016privind procedura de înregistrare a unei candidaturi
Circulara nr.373/C/18.04.2016privind precizările referitoare la declarațiile de avere, declarațiile de interese și declarațiile pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia
Circulara nr.406/C/20.04.2016privind Hotărârea Biroului Electoral Central nr.19/H/20.04.2016 privind constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 8 alin. (3) - (5) din Legea nr.115/2015 de către asociația Alianța pentru Unitatea Rromilor
Circulara nr.451/C/22.04.2016privind comunicarea alianțelor electorale înregistrate în județe (la nivel județean ori local)
Circulara nr.534/C/28.04.2016privind centralizarea, la nivel național, a numărului de liste complete
ANEXA 1      ANEXA 2       ANEXA 3
Circulara nr.535/C/28.04.2016privind transmiterea documentelor între birourile electorale ale secțiilor de votare din municipiul București și birourile electorale de circumscripție a sectoarelor municipiului București la închiderea votării
Circulara nr.536/C/28.04.2016privind transmiterea documentelor între birourile electorale ale secțiilor de votare și birourile electorale de circumscripție municipală, orășenească și comunală din județe la închiderea votării
Circulara nr.613/C/05.05.2016privind realizarea bazei de date la nivel național cu datele de identificare ale candidaților la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016
ANEXA Format rtf    ANEXA Format pdf
Datele de autentificare în sistemul informatic de introducere a informațiilor despre candidații ce participă la alegerile locale din anul 2016 au fost transmise în plic sigilat, prin poșta specială, către fiecare Birou Electoral de Circumscripție Județeană
Proces-verbal încheiat în data de 08.05.2016 cu ocazia completării Biroului Electoral Central cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare
Circulara nr.788/C/12.05.2016privind îndeplinirea, în condițiile legii, a obligației birourilor electorale de circumscripție județeană/a Mun. București, precum și a birourilor electorale de circumscripție municipală, orășenească și comunală/birourilor electorale de circumscripție a sectoarelor municipiului București, ce rezultă din prevederile art. 5 alin. (3) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare
Circulara nr.959/C/24.05.2016privind aplicarea corectă, în secțiile de votare, a prevederilor art. 18 alin. (4), art. 85 și art. 87 din Legea nr. 115/2015, precum și cele ale Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015
Circulara nr.1006/C/26.05.2016privind datele care vor fi înscrise în procesul-verbal întocmit olograf de către președintele biroului electoral al secției de votare după admiterea unei contestații împotriva identității unei persoane care se prezintă la vot
Circulara nr.1105/C/31.05.2016privind accesul personalului tehnic desemnat de companiile asociate NET BRINEL S.A. și SIVECO România S.A. la sediile birourilor electorale de circumscripție județeană, biroul electoral de circumscripție a municipiului București și birourile electorale de circumscripție a sectoarelor municipiului București
Circulara nr.1382/C/04.06.2016privind transmiterea documentelor la Biroul Electoral Central de către birourile electorale de circumscripție județeană
Circulara nr.1383/C/04.06.2016privind transmiterea documentelor la Biroul Electoral Central de către biroul electoral de circumscripție a municipiului București
Circulara nr.1680/C/10.06.2016privind încetarea activității birourilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare
Circulara nr.1691/C/11.06.2016

în completare la Circulara nr.1680/C/10.06.2016