Hotărâri ale Biroului Electoral Central

NR.CRT.NUMĂR HOTĂRÂREDESCRIERE
1Hotărârea nr.1privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, la alegerile locale din anul 2016
2Hotărârea nr.2privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016
3Hotărârea nr.3privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2016
Modelul listei de candidați - Format rtf
Modelul listei de candidați - Format pdf
Modelul propunerii de candidatură - Format rtf
Modelul propunerii de candidatură - Format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format rtf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format pdf
Modelul listei de susținători - Format rtf
Modelul listei de susținători - Format pdf
Modelul opisului centralizator - Format rtf
Modelul opisului centralizator - Format pdf
Declarația de avere - Format rtf
Declarația de avere - Format pdf
Declarație de interese - Format rtf
Declarație de interese - Format pdf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format rtf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format pdf
Modelul declarației de renunțare la candidatură - Format rtf
Modelul declarației de renunțare la candidatură - Format pdf
4Hotărârea nr.5privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 26 alin. (5), (7), (8), (12) și (18) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
5Hotărârea nr.6privind înregistrarea semnelor electorale, depuse și admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2016
6Hotărârea nr.7privind respingerea semnului electoral al candidatului independent Ciprian Ciucu
7Hotărârea nr.8privind respingerea unor semne electorale
8Hotărârea nr.9privind aplicarea dispozițiilor art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
9Hotărârea nr.10privind aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (4) și (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
10Hotărârea nr.11privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de domnul Boris Vasile împotriva desemnării președintelui și locțiitorului acestuia ai Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.5 Bihor
11Hotărârea nr.12privind respingerea ca neîntemeiată a contestației formulate de Partidul Social Democrat - Organizația județeană Mehedinți împotriva desemnării președintelui și locțiitorului acestuia ai Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.27 Mehedinți
12Hotărârea nr.13privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 25 alin. (2) teza finală, precum și ale art. 44 prima teză din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
13Hotărârea nr.14privind modalitatea de completare a birourilor electorale de circumscripție
14Hotărârea nr.15

Hotărârea nr.15/rep
privind procedura de acreditare la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016
Anexe în format rtf
privind procedura de acreditare la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016
- republicată conform art. V din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 22/H/26.04.2016 -
Anexe în format rtf
15Hotărârea nr.16privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Liberal - Filiala județeană Teleorman împotriva reprezentantului Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Teleorman desemnat în Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr.36 Teleorman
16Hotărârea nr.17

Hotărârea nr.17/rep
privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016
privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016
- republicată potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.29/H/06.05.2016
17Hotărârea nr.18privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele arestate preventiv, persoanele arestate la domiciliu, precum și de către persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate
18Hotărârea nr.19privind constatarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 8 alin. (3)-(5) din Legea nr. 115/2015 de către asociația Alianța pentru Unitatea Rromilor
19Hotărârea nr.20privind respingerea contestației formulate de Asociația "Christian Businessmen and Professionals of Romania" împotriva Hotărârii Nr.6/20.04.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr.5 Bihor
20Hotărârea nr.21privind normele tehnice de completare și verificare a proceselor-verbale întocmite la nivelul secțiilor de votare, precum și circuitul acestora
21Hotărârea nr.22pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.15 H/18.04.2016 privind procedura de acreditare la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016
22Hotărârea nr.23privind unele măsuri pentru asigurarea posibilității de verificare de către birourile electorale a respectării termenelor stabilite prin dispozițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru formularea unor întâmpinări, contestații, plângeri, sesizări sau a altor cereri de către persoanele interesate, prevăzute de aceeași lege
23Hotărârea nr.24privind aplicarea prevederilor art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), (20), (29) și (32) din Legea nr. 115/2015 la alegerile locale din anul 2016
24Hotărârea nr.25

Hotărârea nr.25/rep


Hotărârea nr.25/rep
privind modalitatea de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare

privind modalitatea de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare
- republicată potrivit prevederilor art. IV din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 54/H/16.05.2016 -

privind modalitatea de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare
- republicată potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 61/H/20.05.2016 -
25Hotărârea nr.27privind admiterea contestației formulate de Societatea Timișoara împotriva Hotărârii Nr. 35/26.04.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 2 Arad
26Hotărârea nr.28privind admiterea contestației formulate de Societatea Timișoara împotriva Hotărârii Nr. 2/25.04.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 26 Maramureș
27Hotărârea nr.29pentru completarea Hotărârii nr.17 H/20.04.2016 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016
28Hotărârea nr.30privind admiterea contestației formulate de Societatea Timișoara împotriva Hotărârii Nr. 10/03.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 33 Sălaj
29Hotărârea nr.31privind admiterea contestației formulate de Asociația pentru Protecția Consumatorului European împotriva Hotărârii Nr. 20/03.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 10 Buzău
30Hotărârea nr.32privind admiterea contestației formulate de Partidul Social Democrat - Filiala Brăila, împotriva Procesului-Verbal nr. 71/05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 9 Brăila
31Hotărârea nr.33privind respingerea contestațiilor formulate de Partidul Național Democrat - Filiala Județeană Mehedinți, împotriva Procesului-Verbal nr. 3/05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 Mehedinți
32Hotărârea nr.34privind respingerea contestației formulată de către Partidul Verde Suceava, împotriva Procesului-verbal încheiat în data de 05.05.2016 de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 35 Suceava
33Hotărârea nr.35privind respingerea contestației formulate de Societatea Timișoara împotriva Hotărârii Nr. 27/04.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 24 Iași
34Hotărârea nr.36privind respingerea contestației formulată de Partidul Ecologist Român - filiala județeană Vaslui, împotriva Procesului-Verbal nr. 11 din data de 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 39 Vaslui
35Hotărârea nr.37privind respingerea contestației formulată de Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizația Județeană Brașov, împotriva Procesului-Verbal din data de 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 8 Brașov
36Hotărârea nr.38privind respingerea contestației formulată de Partidul Național Liberal - filiala Iași, împotriva Procesului-Verbal nr. 3 din data 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași
37Hotărârea nr.39privind respingerea contestației formulată de Partidul Puterii Umaniste - Social Liberal, Filiala Județeană Vâlcea, împotriva Procesului-Verbal din data de 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 40 Vâlcea
38Hotărârea nr.40privind respingerea contestației formulată de Partidul România Unită – Filiala Teritorială Bihor, împotriva Procesului-Verbal nr. 15 din data de 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 5 Bihor
39Hotărârea nr.41privind admiterea contestației formulată de Partidul Alianța Liberarilor și Democraților - ALDE Filiala teritorială ALDE Hunedoara, împotriva Procesului-Verbal nr. 101/05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara
40Hotărârea nr.42privind respingerea contestației formulată de Partidul Social Românesc – Filiala Mehedinți, împotriva Procesului-Verbal din data de 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 27 Mehedinți
41Hotărârea nr.43privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Democrat - Organizația Județeană Constanța, împotriva Procesului-verbal din data de 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 14 Constanța
42Hotărârea nr.44privind respingerea contestației formulată de Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Vrancea, împotriva Procesului-verbal din data de 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea
43Hotărârea nr.45privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Democrat - Filiala Județeană Bacău, împotriva Procesului-verbal nr. 256/05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău
44Hotărârea nr.46privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Democrat - Organizația Județeană Olt, împotriva Procesului-verbal nr. 4/PV/05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 30 Olt
45Hotărârea nr.47privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Democrat - Organizația Județeană Prahova, împotriva Procesului-verbal nr. 366/BEJ31PH/05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 31 Prahova
46Hotărârea nr.48privind respingerea contestației formulate de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Județeană Dolj, împotriva Procesului-verbal din data de 05.05.2016 încheiat de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 17 Dolj
47Hotărârea nr.49privind respingerea contestației formulată de către Partidul Mișcarea Populară - Filiala Județeană Botoșani, împotriva Hotărârii privind modalitatea de constituire a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr.7 Botoșani
48Hotărârea nr.50privind admiterea contestației formulate de Asociația Expert Forum împotriva Hotărârii Nr. 12/04.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 12 Călărași
49Hotărârea nr.51pentru asigurarea informării opiniei publice privind prezența la vot și asupra rezultatelor preliminare ale alegerilor
50Hotărârea nr.52privind operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016
51Hotărârea nr.53privind acreditarea S.C. INSTITUTUL ROMÂN PENTRU EVALUARE ȘI STRATEGIE - IRES S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
52Hotărârea nr.54pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 25/H/04.05.2016 privind modalitatea de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare
53Hotărârea nr.55privind acreditarea ASOCIAȚIEI "CENTRUL DE STUDII SOCIALE" pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
54Hotărârea nr.56privind respingerea contestației formulate de Societatea Timișoara împotriva Hotărârii Nr. 48/11.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 27 Mehedinți
55Hotărârea nr.57privind respingerea contestației formulate de Societatea Timișoara împotriva Hotărârii Nr. 14/10.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 23 Ialomița
56Hotărârea nr.58privind respingerea contestației formulate de Asociația Expert Forum împotriva Hotărârii Nr. 15/10.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 23 Ialomița
57Hotărârea nr.59privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 85 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
58Hotărârea nr.60privind aplicarea unitară a dispozițiilor art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
59Hotărârea nr.61pentru modificarea Hotărârii nr. 25/H/04.05.2016 privind modalitatea de constituire a birourilor electorale ale secțiilor de votare, cu modificările și completările ulterioare
60Hotărârea nr.62privind admiterea contestației formulate de Asociația Împreună pentru Săcele împotriva Hotărârii Nr. 50H/16.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 8 Brașov
61Hotărârea nr.63privind admiterea contestației formulate de Asociația EuroDEMOS împotriva Hotărârii nr. 43/20.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 24 Iași
62Hotărârea nr.64privind acreditarea Asociației Institutul pentru Guvernanță Europeană (IGE) pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
63Hotărârea nr.65privind respingerea contestației formulată de Partidul Național Liberal - Organizația Vrancea, împotriva Hotărârii nr. 55 din data de 20.05.2016 încheiată de către Biroul Electoral de Circumscripție județeană nr. 41 Vrancea
64Hotărârea nr.66privind acreditarea S.C. LAW CONSULTING M&A S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale
din 5 iunie 2016
65Hotărârea nr.67privind acreditarea „S.C. RESEARCH, POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL CONSULTING CAMPAIGN CONCEPT CONSULTING S.R.L.” pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
66Hotărârea nr.68privind acreditarea Consorțiului format din CENTRUL DE SOCIOLOGIE URBANĂ ȘI REGIONALĂ – CURS și GRUPUL DE STUDII SOCIO –COMPORTAMENTAL AVANGARDE S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
67Hotărârea nr.69privind respingerea contestației formulată de Consiliul Județean Sibiu, împotriva Hotărârii nr. 11 din data de 22.05.2016, pronunțată de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 34 Sibiu
68Hotărârea nr.70privind acreditarea ASOCIAȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORULUI EUROPEAN pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
69Hotărârea nr.71privind acreditarea ȘCOLII NAȚIONALE DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
70Hotărârea nr.72privind acreditarea Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
71Hotărârea nr.73privind acreditarea FUNDAȚIEI „BIROUL DE CERCETĂRI SOCIALE”- BCS pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
72Hotărârea nr.74privind admiterea contestației formulate de Asociația Imaginea României împotriva Hotărârii nr. 66/27.05.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 25 Ilfov
73Hotărârea nr.75privind acreditarea S.C. MEGATRONIC WORLD PRODUCTIONS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
74Hotărârea nr.76privind acreditarea ROSOND INFORMA S.R.L.-D pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
75Hotărârea nr.77privind acreditarea SC MEDIA CENTER ENTERTAINMENT SRL pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
76Hotărârea nr.78privind acreditarea SC CENTRUL DE STUDII SOCIALE ȘI MARKETING TRANSILVANIA S.R.L pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
77Hotărârea nr.79privind acreditarea FUNDAȚIEI „BIROUL DE CERCETĂRI SOCIALE”- BCS pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
78Hotărârea nr.80privind acreditarea SC EUROPA DNS S.R.L. pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
79Hotărârea nr.81privind respingerea contestației formulate de Asociația Gândul împotriva Hotprârii Nr. 23/04.06.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 9 Brăila
80Hotărârea nr.82privind respingerea contestației formulate de Societatea Timișoara împotriva Hotărârii Nr. 46/03.06.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 13 Cluj
81Hotărârea nr.83privind respingerea contestației formulată de Partidul Național Liberal - Filiala Vaslui împotriva Hotărârii Nr. 50 din data de 01.06.2016, pronunțată de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Nr. 39 Vaslui
82Hotărârea nr.84privind acreditarea Asociației EUROPAS pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din 5 iunie 2016
83Hotărârea nr.85privind respingerea contestației formulate de Asociația Casa GRATIS PRO DEO (GPD) împotriva Hotărârii Nr. 146/04.06.2016 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 42 Municipiul București
84Hotărârea nr.86privind respingerea contestației formulată de Uniunea Salvați Bucureștuiul - U.S.B. împotriva Hotărârii nr. 80 din data de 04.06.2016, pronunțată de către Biroul Electoral al Municipiului București - Circumscripția Electorală nr. 42

85Hotărârea nr.87privind respingerea contestației formulată de Partidul Național Liberal - Filiala Municipiului București împotriva Hotărârii nr. 77 din data de 03.06.2016, pronunțată de către Biroul Electoral al Municipiului București - Circumscripția Electorală nr. 42
86Hotărârea nr.88privind efectuarea unor corecții în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare nr. 134 și 207 din municipiul Iași, județul Iași
87Hotărârea nr.89privind efectuarea unor corecții în procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării întocmit de Biroul electoral al secției de votare nr. 1049 din Municipiul București
88Hotărârea nr.90privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Comunală nr.26 Eselnița, județul Mehedinți, formulată de domnul Vasca Marius Emilian
89Hotărârea nr.91privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr.27 Lungașu De Jos, județul Bihor, formulată de doamna Secara Nicoleta Felicia
90Hotărârea nr.92privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Comunală nr.56 Olteni, județul Teleorman, formulată de doamna Ionescu Violeta Catalina
91Hotărârea nr.93privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Orășenească nr.6 Bălan, județul Harghita, formulată de domnul Pașcu Vasile
92Hotărârea nr.94privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Comunală nr.20 Cezieni, județul Olt, formulată de domnul Braniște Iulian
93Hotărârea nr.95privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Municipală nr.1 Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, formulată de domnul Simionca Ionuț
94Hotărârea nr.96privind respingerea cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Comunală nr.18 Băiuț, județul Maramureș, formulată de domnul Buda Liviu
95Hotărârea nr.97privind respingerea cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Comunală nr.13 Argetoaia, județul Dolj, formulate de domnii Pirvuleasa Ion, Boboc Florian și Ciuciulete Floran Viorel, precum și respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Comunală nr. 15 Bîrca, județul Dolj, formulată de domnul Pîrvan Virgil
96Hotărârea nr.98privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Comunală nr.82 Vernești, județul Buzău, formulată de Partidul Național Liberal, Filiala Județeană Buzău
97Hotărârea nr.99privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală a municipiului Galați nr. 1, formulată de Partidul Național Liberal, Filiala Galați
98Hotărârea nr.100privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Orășenească nr. 6 Bălan, județul Harghita, formulată de Partidul România Mare, Filiala Harghita
99Hotărârea nr.101privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 3 Mihăilești, județul Giurgiu, formulată de Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
100Hotărârea nr.102privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 42 Roata de Jos, județul Giurgiu, formulată de Partidul Național Liberal, Organizația comunală Roata de Jos
101Hotărârea nr.103privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Comunală nr. 68 Târnova, județul Arad, formulată de Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Arad
102Hotărârea nr.104privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în secția de votare nr. 145, Circumscripția Electorală nr. 26 Dragu, județul Sălaj, formulată de doamna Ioana Liana Aurora Boca
103Hotărârea nr.105privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 18 Butimanu, județul Dâmbovița, formulată de Partidul Social Democrat - organizația Butimanu
104Hotărârea nr.106privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 81 Săcălaz, județul Timiș, formulată de Partidul Mișcarea Populară, Filiala Județului Timiș
105Hotărârea nr.107privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 67 Tortoman, județul Constanța, formulată de Partidul Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT)
106Hotărârea nr.108privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 67 Tortoman, județul Constanța, formulată de Cateliu Gabriel, candidat independent
107Hotărârea nr.109privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 3 municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, formulată de Partidul Social Democrat al Muncitorilor - organizația județeană Hunedoara
108Hotărârea nr.110privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor din Circumscripția Electorală nr. 3 Hunedoara, formulată de către Partidul Național Liberal - Filiala Hunedoara
109Hotărârea nr.111privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor organizate în Circumscripția Electorală nr. 64 comuna Popești, județul Iași, formulată de Partidul Social Democrat Liberal, Organizația Județeană Iași
110Hotărârea nr.112privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor pentru Consiliul Local din Circumscripția Electorală nr. 1, județul Argeș, municipiul Pitești, formulată de către Partidul pentru Argeș și Muscel
111Hotărârea nr.113privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcția de primar din Circumscripția Electorală nr. 1, județul Argeș, municipiul Pitești, formulată de domnul Pendiuc Tudor
112Hotărârea nr.114privind respingerea ca tardivă a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 64 Popești, județul Iași, formulată de Alianța Liberarilor și Democraților - organizația județeană Iași
113Hotărârea nr.115privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor pentru Consiliul Local din Circumscripția Electorală nr. 1, municipiul Suceava, județul Suceava, formulată de către Partidul Social Democrat, organizația județeană Suceava
114Hotărârea nr.116privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 5 Cernavodă, județul Constanța, formulată de către Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Constanța
115Hotărârea nr.117privind respingerea ca nefondată a cererilor de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2 din municipiul Orșova, județul Mehedinți, formulată de Partidul Național Liberal, Filiala Mehedinți
116Hotărârea nr.118privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr.34 George Enescu, județul Botoșani, formulată de Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Botoșani și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților - Organizația Județeană Botoșani
117Hotărârea nr.119privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr.7 Băbeni, județul Sălaj, formulată de Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Sălaj
118Hotărârea nr.120privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor organizate în Circumscripția Electorală nr.27 comuna Dobreni, județul Neamț, formulată de Partidul Social Democrat prin Organizația Dobreni
119Hotărârea nr.121privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr.1, municipiul Arad, județul Arad, formulată de Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Arad
120Hotărârea nr.122privind organizarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primarul comunei Șag din județul Timiș și primarul comunei Vîlcelele din județul Buzău în data de 19 iunie 2016
121Hotărârea nr.123privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală Orășenească nr.2 Babadag, județul Tulcea, formulată de Partidul Social Democrat, Organizația județeană Tulcea
122Hotărârea nr.124privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor pentru Consiliul Local din Circumscripția Electorală nr.1, județul Argeș, municipiul Pitești, formulată de domnul Marin Tudorica
123Hotărârea nr.125privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 23 Ciclova Română, județul Caraș-Severin, formulată de Partidul Național Liberal - Filiala Caraș-Severin
124Hotărârea nr.126privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în în Circumscripția Electorală nr.1 municipiul Tg. Mureș, județul Mureș, formulată de domnul Soos Zoltan și de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizația județeană Mureș
125Hotărârea nr.127privind respingerea ca nefondată a cererii de anulare a alegerilor în în Circumscripția Electorală nr.25 comuna Coteana, județul Olt, formulată de Partidul Național Liberal - Organizația județeană Olt