Legislaţie

Nr.crt.Legislație
1Constituția României, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)
2Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Monitorul Oficial nr. 349/20.05.2015)
3Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Monitorul Oficial nr. 553/24.07.2015)
4Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Monitorul Oficial nr. 866/19.11.2015)
5Legea nr. 334 /2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (Monitorul Oficial nr. 446/ 23.06.2015)
6Legea partidelor politice nr.14/2003, republicată (Monitorul Oficial nr. 408/10.06.2015)
7Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003)
8Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată (Monitorul Oficial nr. 535/ 03.08.2009)
9Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr.72/04.02.2013)
10Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr.621/02.09.2010)
11Legea nr. 116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr.247/30.04.2013)
12Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.182/10.03.2008)
13Rectificare în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.227/25.03.2008)
14Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr. 800/28.11.2008)
15Rectificare în cuprinsul Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial al României nr. 810/03.12.2008)
16Hotărârea Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 109/11.02.2016)
17Hotărârea Guvernului nr. 52/2016 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 109/11.02.2016)
18Hotărârea Guvernului nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 109/11.02.2016)
19Hotărârea Guvernului nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 109/11.02.2016)
20Hotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016 (Monitorul Oficial nr. 109/11.02.2016)
21Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripției electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 109/11.02.2016)
22Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr. 55/26.01.2016)
23Decizia Curții Constituționale nr.672/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.559/08.08.2012)
24Decizia Curții Constituționale nr. 107/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr. 318/30.04.2014)
25Decizia Curții Constituționale nr. 418/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Monitorul Oficial nr. 563/30.07.2014)
26Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 57/26.01.2016) - FORMAT DOC
27Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 57/26.01.2016) - FORMAT PDF
28Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare (Monitorul Oficial nr. 57/26.01.2016)
29Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 60/27.01.2016)
30Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 60/27.01.2016)
31Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 60/27.01.2016)
32Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 60/27.01.2016)
33Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor (Monitorul Oficial nr. 60/27.01.2016)
ANEXA - format DOC
34Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral (Monitorul Oficial nr. 112/12.02.2016) - FORMAT DOC
35Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral (Monitorul Oficial nr. 112/12.02.2016) - FORMAT PDF
36Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 168/04.03.2016)
37Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 180/10.03.2016)
38Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 24/2016 pentru modificarea anexelor nr. 8, 10 și 17 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 361/11.05.2016)
39Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 27/2016 privind modificarea anexelor nr. 7 și 8 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale (Monitorul Oficial nr. 388/20.05.2016)
ANEXA NR. 8 - format DOC
40Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare (Monitorul Oficial nr. 812/02.11.2015)
41Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 15/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.9/2015 (Monitorul Oficial nr. 273/11.04.2016)
42Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 14/2016 privind desemnarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripție județeană și în biroul electoral de circumscripție a municipiului București, organizate pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 (Monitorul Oficial nr. 257/06.04.2016)
43Lista semnelor electorale, depuse și admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile locale din anul 2016
GHID de completare a declarațiilor de avere și de interese - 2016
GHID privind incompatibilitățile și conflictele de interese - 2016